تارنما تارنما
آرشیو
یکشنبه 10 تیر‌ماه سال 1386
تیروئید

تیروئید:

در آزمونهای غربالگری ارزش T4 غیرمتصل پایینتر از از TSH است زیرا قادر به کشف هیپوتیروئیدی تحت بالینی یا خفیف نیست.

در ارزیابی عملکرد تیروئید در ماههای بعد از درمان با ید رادیواکتیو ، T4 غیرمتصل بهتر از TSH است زیرا TSH به علت هیپرتیروئیدی، سرکوب شده است.

در آزمونهای غربالگری--› TSH

بعد از درمان با ید رادیواکتیو --› Free T4

TSH طبیعی هیپوتیروی اولیه را رد میکند ولی نمی توان با آن نوع ثانویه را رد کرد.

 تیروئیدیت هاشیموتو کلوئید دیده نمی شود ولی در تیروئیدیت آتروفیک فولیکولها وجود ندارند.

اندازه گیری T3 در هیپوتیروئیدی اندیکاسیون ندارد زیرا در 25% موارد طبیعی است.

TABLE 320-2 Characteristics of Circulating T4 and T3


Hormone Property

T4

T3


Serum concentrations

 

 

  Total hormone

8 µg/dL

0.14 µg/dL

  Fraction of total hormone in the free form

0.02%

0.3%

  Free (unbound) hormone

21 × 10-12 M

6 × 10-12 M

Serum half-life

7 d

0.75 d

Fraction directly from the thyroid

100%

20%

Production rate, including peripheral conversion

90 µg/d

32 µg/d

Intracellular hormone fraction

~20%

~70%

Relative metabolic potency

0.3

1

Receptor binding

10-10 M

10-11 M

 

تنها عفونت مرتبط با هیپوتیروئیدی اتوایمیون سندرم سرخجه مادرزادی است.

مصرف تیوسیانات یا کمبود سلنیوم می تواند به هیپوتیروئیدی ناشی از کمبود ید منجر شود.

مصرف آمیودارون می تواند به هیپوتیروئیدی ناشی از زیادی ید منجر شود.(ولف-چایکوف)

لیتیوم --› هیپوتیروئیدی

فقط اندازه گیری AntiTPO  به تنهایی کافی است زیرا وجود AntiTg  به تنهایی نادر است.

Tg در تمام انواع تیروتوکسیکوز افزایش می یابد به غیر از نوع ساختگی  Thyrotoxicosis factitia !!! [افتراق تیروئیدیت (Tg بالا) از مصرف قرص (Tg پایین) ]

 

TABLE 320-3 Conditions Associated with Euthyroid Hyperthyroxinemia


Disorder

Cause

Transmission

Characteristics


Familial dysalbuminemic hyperthyroxinemia (FDH)

Albumin mutations, usually R218H

AD

Increased T4
Normal
unbound T4
Rarely increased T3

TBG

 

 

 

  Familial excess

Increased TBG production

XL

Increased total T4, T3
Normal unbound T4, T3

  Acquired excess

Medications (estrogen), pregnancy, cirrhosis, hepatitis

Acquired

Increased total T4, T3
Normal unbound T4, T3

Transthyretina

 

 

 

  Excess

Islet tumors

Acquired

Usually normal T4, T3

  Mutations

Increased affinity for T4 or T3

AD

Increased total T4, T3
Normal unbound T4, T3

Medications: propranolol, ipodate, iopanoic acid, amiodarone

Decreased T4 → T3 conversion

Acquired

Increased T4
Decreased T3
Normal or increased TSH

Sick-euthyroid syndrome

Acute illness, especially psychiatric disorders

Acquired

Transiently increased unbound T4
Decreased TSH
T4 and T3 may also be decreased (see text)

Resistance to thyroid hormone (RTH)

Thyroid hormone receptor β mutations

AD

Increased unbound T4, T3
Normal
or increased TSH
Some patients clinically thyrotoxic

 

 

 


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
تعداد بازدیدکنندگان : 35799


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها